KRIOTERAPIA MIEJSCOWA

Krioterapia miejscowa (ciekły azot) pozwala na miejscowe schłodzenie ciała pacjenta poprzez kontakt ze strumieniem zimnej pary azotu o temperaturze poniżej 150oC. Jest to zabieg o najszerszym spektrum działania leczniczego, który wykorzystujemy w wielu stanach urazowych i w przebiegu chorób przewlekłych.

Wskazania do leczenia: choroby reumatyczne i zwyrodnieniowe stawów, fibromialgia, entezopatia, choroby stawów na tle zaburzeń metabolicznych, osteoporoza, dyskopatia, bakteryjne zapalenia skory, zapalenia stawów, ścięgien, mięśni, przykurcze stawowe i mięśniowe, mikrourazy, obrzęki, stany pooperacyjne, oparzenia, świeże skręcenia, złamania, zapobieganie obrzękom, zespoły bólowe kręgosłupa, stany przeciążeniowe mięśni.