NDT BOBATH BABY

NDT Bobath Baby to koncepcja oraz metoda fizjoterapii stosowana zarówno u wcześniaków i niemowląt, jak i starszych dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, chorobami genetycznymi i ortopedycznymi prezentującymi opóźnienia rozwojowe i rozwojowo-funkcjonalne. Rehabilitacja za pomocą tej metody pomaga dzieciom i młodzieży we wszechstronnym i pełnym rozwoju oraz w osiągnięciu w przyszłości pełnej lub możliwie najwyższej funkcjonalności i samodzielności.

NDT Bobath Baby to także świetne narzędzie diagnostyczne, które pozwala szybko wychwycić wszystkie nieprawidłowości w rozwoju dziecka, dostrzec odruchy patologiczne oraz wszelkie deficyty psycho-ruchowe. Dzięki temu można zastosować celowaną terapię na tyle szybko i skutecznie aby dziecko rozwijało się prawidłowo.

Metoda ta dotyczy pracy z dziećmi z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego, ponieważ ich rozwój psycho-ruchowy przebiega inaczej. Obejmuje przede wszystkim prace w zakresie prawidłowego utrzymywania i kontroli głowy i tułowia, rozwoju reakcji równowagi, prostowania i siadania, zaburzeń napięcia mięśniowego, odmiennych doświadczeń czuciowo-ruchowych i odczuwania własnego ciała, patologicznych ruchów kończyn oraz zaburzeń funkcji chwytnych rąk.

Metoda ta zakłada holistyczne podejście do terapii dziecka. Zajmuje się całym ciałem a nie tylko porażoną częścią, tak aby każda sekwencja ruchów wychodziła z obszarów kluczowych dziecka: głowy, obręczy miednicznej czy barkowej.

Fizjoterapeuta prowadzący indywidualnie dobiera rodzaj, cykl i tempo ćwiczeń, a także częstotliwość spotkań. Wszystko po to, aby ustalone cele terapii były w pełni osiągnięte przez małego pacjenta, a dziecko dobrze znosiło terapię, nie męczyło się i nie zniechęcało. Terapia dziecięca to nie tylko pojedyncze zabiegi. Równie istotnym celem specjalistów w Soma Medica jest nauczenie rodziców podstawowych technik z zakresu stymulacji i rehabilitacji dziecka tak, aby terapia była kontynuowana w warunkach domowych bez użycia specjalistycznego sprzętu.