PRZEMYSŁAW KACZMAREK

FIZJOTERAPEUTA

Jestem Magistrem fizjoterapii, absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Doktorantem Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku Wychowania Fizycznego, Sportu i Fizjoterapii. Doświadczenie zawodowe miałem okazję zdobywać pracując w renomowanych poznańskich placówkach medycznych. Specjalizuję się m.in. w rehabilitacji neurologicznej osób dorosłych i starszych, jak również w terapii tkanek miękkich, zespołach bólowo-przeciążeniowych kręgosłupa i stawów obwodowych. Poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach, wciąż poszerzam i aktualizuję zdobytą wiedzę i umiejętności. Równolegle praktykuję działalność naukową publikując liczne prace oraz biorąc aktywny udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach medycznych. Jestem odpowiedzialny za koordynację prac w Centrum Fizjoterapii Soma Medica. Zapraszam na konsultację w gabinecie w Suchym Lesie, w oparciu o swoją wiedzę gwarantuję profesjonalną pomoc dla Ciebie i Twoich bliskich.

KURSY I SZKOLENIA

– Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) – torowanie nerwowo-mięśniowe (E. Górna)

Neuromobilizacje (S. Henne PT, ONT)

Masaż tkanek głębokich (J. Ciechomski D.O.)

– Dry Needling Integraded (Massimiliano Febbi D.O.)

Terapia punktów spustowych (dr n. med. M. Wytrążek)

– Rozluźnianie mięśniowo- powięziowe (C. Manheim)

– FDM – Facial Distorsion Model (S. Anker D.O.)

– Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie Kręgosłupa ( B. Mazdur D.O.)

Kinesiotaping KT1 i KT2 (T. Sanderek)

PUBLIKACJE

– P. Kaczmarek, P. Trojan, M. Cylkowska – Nowak, Rola fizjoterapeuty w zapobieganiu upadkom osób starszych. Testy i skale funkcjonalne oceniające ryzyko upadku osób po 65. roku życia Monografia Naukowa Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Nauki Medyczne i Nauki o Zdrowiu – część IV; 55-63; Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań 2016; ISBN: 978-83-65362-91-9

– P. Kaczmarek, P. Trojan, Reumatoidalne zapalenie stawów – patogeneza, objawy, fizjoterapia Monografia Naukowa Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Nauki Medyczne i Nauki o Zdrowiu – część IV; 48-55; Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań 2016; ISBN: 978-83-65362-91-9

– P. Kaczmarek, P. Trojan, Nowe spojrzenie na zaburzenia równowagi i koordynacji w kontekście zwiększonego ryzyka upadków u osób starszych Monografia Naukowa Współczesne problemy fizjoterapii; 39-50, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2016; ISBN: 978-83-65598-25-7

– A. M. Borowicz, P. Kaczmarek, M. Pawlaczyk, Wykorzystanie skali Tinetti do programowania rehabilitacji osób starszych Monografia Naukowa Starość w Kontekście Społecznym i Zdrowotnym Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; 121-131; Wydawnictwo Exlibris, Kraków 2016

– A.M. Borowicz, P. Kaczmarek, M. Pawlaczyk, Wykorzystanie skali Tinetti do programowania rehabilitacji osób starszych Monografia Naukowa Starość w Kontekście Społecznym i Zdrowotnym Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; 121-131; Wydawnictwo Exlibris, Kraków 2016

– P. Trojan, P. Kaczmarek, A.M. Borowicz, Ocena skuteczności przeprowadzonego krótkoterminowego treningu równowagi na poprawę koordynacji i równowagi osób po 65. roku życia. Monografia Naukowa Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu: Współczesne wyzwania fizjoterapii; 165-179, Poznań 2015; ISBN:978-83-941936-0-7

– P. Kaczmarek, P. Trojan, A.M. Borowicz, A. Straburzyńska-Lupa, Skuteczność zabiegów fizjoterapeutycznych u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Monografia Naukowa Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu: Współczesne wyzwania fizjoterapii; 15-31, Poznań 2015; ISBN:978-83-941936-0-7

KONFERENCJE I WYGŁOSZONE PRACE NAUKOWE

Konferencje i wygłoszone prace naukowe:

– III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dietetyka Gerontologiczna – wyzwania i szanse”:

„Rola Wapnia w diecie kobiet po 65. roku życia w kontekście okresu pomenopauzalnego i profilaktyki osteoporozy.”

– III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i rozwój:

Biofeedback w rehabilitacji – nowa jakość w usprawnianiu osób starszych

– XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa im dr n. med. Janiny Fetlińskiej „Człowiek starszy – medyczne i społeczne aspekty opieki”:

Upadki osób starszych jako narastający problem społeczny. Drogi prewencji w kontekście nowoczesnej fizjoterapii.

– Problemy zdrowotne osób starszych: profilaktyka, leczenie, rehabilitacja, opieka:

Przegląd testów i skal funkcjonalnych w kontekście oceny ryzyka i profilaktyki przeciwupadkowej osób starszych

– II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia – neurologia, pediatria, sport:

Nowoczesne formy rehabilitacji osób starszych. Trening z wykorzystaniem biofeedback jako skuteczna metoda zapobiegania upadkom

– III Międzynarodowa Konferencja Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii:

Zabiegi fizykoterapeutyczne jako skuteczna metoda redukcji bólu i obrzęku stawów u pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi

– Interdyscyplinarna Konferencja Wydziału Nauk Społecznych, Samorząd terytorialny w procesie kształcenia, Wychowania i Wspierania Rodziny:

Piecza zastępcza w Polsce, Wielkopolsce i Poznaniu

– Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie: problemy zdrowotne osób starszych: profilaktyka, leczenie, rehabilitacja, opieka:

Reumatoidalne zapalenie stawów – autoimmunologiczna choroba przyczyną obniżenia jakości życia i niepełnosprawności osób starszych