TOROWANIE NERWOWO-MIĘŚNIOWE

Fizjoterapeuci w gabinetach Soma Medica należą do grona certyfikowanych specjalistów metody PNF. Jest to koncepcja fizjoterapeutyczna, która posiada własną filozofię, historię oraz zasady pracy z pacjentem. Powstała w roku 1946 w kalifornijskiej klinice w Vallejo, gdzie niemiecki neurofizjolog wraz ze swoją partnerką fizjoterapeutką zauważyli, opisali i wykorzystali neurofizjologiczne zależności ludzkiego organizmu do pracy i terapii pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Zainteresowanie tą techniką nieustannie rośnie, a sama metoda wykorzystuje najnowsze doniesienia ze świata medycyny, biologii i fizjologii człowieka. Podstawowym celem tego rodzaju terapii jest praca z pacjentem nad konkretną funkcją, której potrzebuje, mniej nad sprawnością i siłą. Jej głównym celem jest praca nad samodzielnym chodem, przesiadaniem się z wózka na krzesło, czy nawet podniesieniem kubka i napiciem się herbaty – u osób z chorobami neurologicznymi, po ciężkich operacjach, udarach mózgu czy uszkodzeniu rdzenia kręgowego, nawet drobnostki mogą okazać się przeszkodami niezwykle trudnymi do pokonania.

Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze – zapewnia bezbolesną pracę. Pacjent jest niejako partnerem fizjoterapeuty, określającym zakres i granice działania i to on ustala cele terapii, dzięki czemu zachowuje dobrą motywację i jest pozytywnie nastawiony do współpracy. Dowiedz się więcej i umów się na konsultację – nasi terapeuci dysponują specjalistyczną wiedzą, która pozwoli precyzyjnie określi Twoje potrzeby.