WEEKENDOWA / INDYWIDUALNA SZKOŁA RODZENIA

Jeśli czas nie pozwola Ci na udział w zajęciach szkoły rodzenia Soma Medica w ciągu tygodnia lub po prostu wolisz odbyć je indywidualnie według swoich potrzeb i określonych ram czasowych, proponujemy zajęcia weekendowe lub indywidualne w Twoim domu:

Weekendowa szkoła rodzenia przewiduje 2 spotkania po 3,5 godziny zegarowe (5 lekcyjnych) w ciągu 1 weekendu. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach w szkole rodzenia w Suchym Lesie. Zajęcia te nie są refundowane przez NFZ.

Indywidualna szkoła rodzenia w Twoim domu obejmuje 2 spotkania po 3,5 godziny zegarowe (5 lekcyjnych) w dogodnych dla Ciebie terminach. Zajęcia te nie są refundowane przez NFZ.