Barbara Woś

Magister fizjoterapii, terapeutka metody NDT Bobath Baby, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Zainteresowania terapeutyczne: Fizjoterapia pediatryczna a w szczególności analiza dysfunkcji u najmniejszych pacjentów i sposoby ich usprawniania. Prewencja fizjoterapeutyczna w pediatrii.

Barbara Woś

Barbara Woś
SOMA MEDICAO mnie:

Mały pacjent i jego rodzice są dla mnie bardzo ważni dlatego każdego z nich traktuję indywidualnie i z dużą uważnością analizuję aktualne potrzeby. W swojej pracy kieruję się empatią i zrozumieniem. Terapią dzieci zajmowałam się już w trakcie studiów podczas wolontariatu w przedszkolu specjalnym. Obecnie pracuję z niemowlętami i dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego zarówno o podłożu neurologicznym, genetycznym i ortopedycznym a ostatnio także onkologicznym. Dużą wagę przykładam do właściwego sposobu pielęgnacji dziecka i wczesnej interwencji.

Każdy nawet najmniejszy krok w przód mojego pacjenta, który cieszy jego i rodziców jest dla mnie siłą napędową do dalszej pracy i nieustannego rozwoju.

SOMA MEDICA Kursy i szkolenia:



2019 r. Elastyczny Terapeutyczny Taping w pediatrii
2019 r. Ocena oraz stymulacja psychoruchowa niemowlęcia i małego dziecka w oparciu o neurofizjologię rozwoju
2018 r. Terapia Neurorozwojowa NDT – Bobath Baby
2016 r. użytkowanie i dobór ortez kompresyjnych SPIO dla dzieci
2016 r. Neurorozwojowa prewencja i korekcja wad postawy u niemowląt i małych dzieci
2013 r. Terapia Neurorozwojowa NDT – Bobath Basic
2013 r. kurs stosowanie aplikacji Kinesiotaping
2012 r. Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg integracji odruchów dr Sally Goddard
2011 r. Dziecko zaburzone neurologicznie – usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych

Nasi Specjaliści

Przedstawiamy Państwu grono naszych specjalistów