PAULINA TROJAN-KACZMAREK

Fizjoterapeutka

Mgr Fizjoterapii, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, wykładowczyni i opiekunka praktyk studentów UM i AWF Poznań.

Zainteresowania: Terapia manualna, osteopatia wisceralna, niespecyficzne bóle narządu ruchu, migreny, wzmożone napięcie mięśniwo-nerwowe, praca na dnie miednicy.

Kursy i Szkolenia:

– Proprioceptive Neuromuscular Facilitation PNF – torowanie nerwowo-mięśniowe (mgr E. Górna)

– Masaż tkanek głębokich (J. Ciechomski D.O.)

– Dry Needling Integraded (M. Febbi D.O.)

– Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe (C. Manheim)

Kinesiotaping KT1 i KT2 (T. Sanderek)

– FDM – Facial Distorsion Model (S. Anker D.O.)

– Kończyna Górna – diagnostyka i elementy terapii (T. Chmielewski)

– Terapia punktów spustowych (dr M. Wytrążek)

– Akademia Osteopatii (w trakcie)

———————————————————————-

– Kurs Instruktorki Masażu Shantala (Shantala Polska)

– Aktywność Fizyczna Kobiet w Ciąży (J. Kmieć)

– Kurs Doradcy Noszenia w Chustach i Nosidłach Miękkich ClauWi

KURSY I SZKOLENIA

– Proprioceptive Neuromuscular Facilitation PNF – torowanie nerwowo-mięśniowe (mgr E. Górna)

– Masaż tkanek głębokich (J. Ciechomski D.O.)

– Dry Needling Integraded (Massimiliano Febbi D.O.)

– Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe (C. Manheim)

Kinesiotaping KT1 i KT2 (T. Sanderek)

– FDM – Facial Distorsion Model (S. Anker D.O.)

– Kończyna Górna – diagnostyka i elementy terapii (T. Chmielewski)

– Terapia punktów spustowych (dr M. Wytrążek)

– Akademia Osteopatii (w trakcie)

———————————————————————-

– Kurs Instruktorki Masażu Shantala (Shantala Polska)

– Aktywność Fizyczna Kobiet w Ciąży (J. Kmieć)

– Kurs Doradcy Noszenia w Chustach i Nosidłach Miękkich ClauWi

PUBLIKACJE

– P. Kaczmarek, P. Trojan , M. Cylkowska-Nowak, Rola fizjoterapeuty w zapobieganiu upadkom osób starszych. Testy i skale funkcjonalne oceniające ryzyko upadku osób po 65. roku życia. Monografia Naukowa Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Nauki Medyczne i Nauki o Zdrowiu – część IV; 55-63; Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań 2016; ISBN: 978-83- 65362-91-9

– P. Kaczmarek, P. Trojan, Reumatoidalne zapalenie stawów – patogeneza, objawy, fizjoterapia Monografia Naukowa Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Nauki Medyczne i Nauki o Zdrowiu – część IV; 48-55; Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań 2016; ISBN: 978-83-65362-91-9

– P. Kaczmarek, P. Trojan, Nowe spojrzenie na zaburzenia równowagi i koordynacji w kontekście zwiększonego ryzyka upadków u osób starszych Monografia Naukowa Współczesne problemy fizjoterapii; 39-50, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2016; ISBN: 978-83-65598-25-7

– P. Trojan, P. Kaczmarek, A.M. Borowicz, Ocena skuteczności przeprowadzonego krótkoterminowego treningu równowagi na poprawę koordynacji i równowagi osób po 65. roku życia. Monografia Naukowa Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu: Współczesne wyzwania fizjoterapii; 165-179, Poznań 2015; ISBN:978-83-941936-0-7

-P. Kaczmarek, P. Trojan, A.M. Borowicz, Straburzyńska – Lupa A., Skuteczność zabiegów fizjoterapeutycznych u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Monografia Naukowa Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu: Współczesne wyzwania fizjoterapii; 15-31, Poznań 2015; ISBN:978-83-941936-0-7

KONFERENCJE I WYGŁOSZONE PRACE NAUKOWE

– III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dietetyka Gerontologiczna – wyzwania i szanse”:

Rola Wapnia w diecie kobiet po 65. roku życia w kontekście okresu pomenopauzalnego i profilaktyki osteoporozy

– III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i rozwój:

Biofeedback w rehabilitacji- nowa jakość w usprawnianiu osób starszych

– XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa im dr n. med. Janiny Fetlińskiej „Człowiek starszy – medyczne i społeczne aspekty opieki”:

Upadki osób starszych jako narastający problem społeczny. Drogi prewencji w kontekście nowoczesnej fizjoterapii.

– Problemy zdrowotne osób starszych: profilaktyka, leczenie, rehabilitacja, opieka:

Przegląd testów i skal funkcjonalnych w kontekście oceny ryzyka i profilaktyki przeciwupadkowej osób starszych

– II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia – neurologia, pediatria, sport:

Nowoczesne formy rehabilitacji osób starszych. Trening z wykorzystaniem biofeedback jako skuteczna metoda zapobiegania upadkom

– III Międzynarodowa Konferencja Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii:

Zabiegi fizykoterapeutyczne jako skuteczna metoda redukcji bólu i obrzęku stawów u pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi

– Interdyscyplinarna Konferencja Wydziału Nauk Społecznych, samorząd terytorialny w procesie kształcenia, wychowania i wspierania rodziny:

Piecza zastępcza w Polsce, Wielkopolsce i Poznaniu

– Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie: problemy zdrowotne osób starszych: profilaktyka, leczenie, rehabilitacja, opieka:

Reumatoidalne zapalenie stawów – autoimmunologiczna choroba przyczyną obniżenia jakości życia i niepełnosprawności osób starszych