Rehabilitacja geriatryczna

Rehabilitacja geriatryczna Poznań, Suchy Las

Rehabilitacja geriatryczna ma na celu przywrócenie starszym osobom sprawności i samodzielności w codziennych czynnościach życiowych.

Rezerwacja telefoniczna
Rehabilitacja geriatryczna

Czym jest rehabilitacja geriatryczna?

Rehabilitacja geriatryczna jest dziedziną fizjoterapii, której głównymi celami są zahamowanie postępu choroby oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych. Zwraca się szczególną uwagę na przekształcenie starzenia się połączonego z niesprawnością i zależnością od innych na starzenie się optymalne, czyli takie, które zachowuje zdolność do samodzielnego funkcjonowania.

Program terapeutyczny ustala się indywidualnie z pacjentem, biorąc pod uwagę jego najważniejsze oczekiwania i potrzeby. Bardzo często będą one dotyczyły usamodzielnienia w poruszaniu się oraz usprawnienie wykonywania czynności życia codziennego takich jak czesanie się, mycie zębów czy przygotowywanie posiłków.

Ćwiczenia pomagające funkcjonować seniorom

W rehabilitacji geriatrycznej istotna jest nauka podnoszenia się po upadku, zapobieganie upadkom oraz wchodzenie i schodzenie ze schodów. Do realizacji powyższych celów wykorzystuje się szereg indywidualnie dobranych ćwiczeń dla pacjenta, terapię mięśniowo-powięziową, metodę PNF, trening propriocepcji, ćwiczenia w wodzie oraz inne metody fizjoterapeutyczne. Jeśli szukasz rehabilitacji w Poznaniu i okolicach, jesteś we właściwym miejscu!

Nasi Specjaliści