Fizjoterapia stomatologiczna

Fizjoterapia i rehabilitacja stomatologiczna w Suchym Lesie koło Poznania

Co to jest fizjoterapia stomatologiczna? Jest to Dziedzina fizjoterapii wpływającą na zaburzenia w obrębie szczęki. Niweluje występujące problemy, zwłaszcza przy współpracy ze stomatologiem i logopedą.

Rezerwacja telefoniczna
Fizjoterapia stomatologiczna

Czym jest rehabilitacja stomatologiczna?

Rehabilitacja stomatologiczna jest dziedziną fizjoterapii wpływającą na zaburzenia w obrębie narządu żucia. Niweluje występujące dysfunkcje i problemy pacjenta, zwłaszcza przy współpracy ze stomatologiem i logopedą.

Czym zajmuje się rehabilitacja stomatologiczna?

Prowadzenie fizjoterapii stomatologicznej obejmuje głównie terapię manualną, terapię mięśniowo-powięziową oraz odpowiednio dobraną autoterapię. Symetryczna praca stawów skroniowo-żuchwowych jest niezmiernie istotna do prawidłowego funkcjonowania narządu żucia. Nieodpowiednia koordynacja doprowadza do dysfunkcji w obrębie krążka stawowego, dysbalansu mięśniowego, a nawet do zaburzeń funkcji nerwów.

Bardzo często zaburzeniom towarzyszą parafunkcje jak na przykład szczękościsk, bruksizm czy żucie po jednej stronie. W bólu lokalnym najczęściej obserwujemy klikanie lub przeskakiwanie w stawie skroniowo-żuchwowym, niekontrolowane ruchy żuchwy, ograniczony zakres ruchu oraz brak ich płynności lub nawet zablokowanie w jednej z pozycji otwarcia lub zamknięcia.

Kiedy warto wybrać się na rehabilitację stomatologiczną?

Komu może pomóc fizjoterapia w stomatologii i na co należy zwrócić uwagę:

  • notoryczne bóle głowy, w tym okolicy czoła, skroni lub o charakterze bólu zatok
  • zgrzytanie zębami, nadwrażliwość zębów i odgłosy tarcia szkliwa
  • szumy uszne
  • ból ucha i ból twarzy
  • bóle szczęki, a także zaciskanie zębów lub starte powierzchnie zębowe
  • bruksizm
  • przeskakiwanie żuchwy
  • ból za okiem – podobny do migrenowego
  • zaburzenia połykania i napięcia mięśni żucia
  • wrażliwość na światło.

Na zaburzenia w pracy narządu żucia i dysfunkcje skroniowo-żuchwowe może wpływać kilka składowych w tym dysfunkcja odcinka szyjnego, czaszki – w tym twarzoczaszki, czy nerwów czaszkowych. Wszystkie te obszary są wzajemnie połączone i mogą na siebie oddziaływać. Fizjoterapia szczękowa wyrównuje funkcjonowanie pacjenta oraz eliminuje dolegliwości takie jak napięcia mięśni żucia.