Fizjoterapia stomatologiczna

Fizjoterapia stomatologiczna w Suchym Lesie koło Poznania

Dziedzina fizjoterapii wpływającą na zaburzenia w obrębie szczęki. Niweluje występujące problemy, zwłaszcza przy współpracy ze stomatologiem i logopedą.

Rezerwacja telefoniczna
Fizjoterapia stomatologiczna

Czym jest fizjoterapia stomatologiczna?

Fizjoterapia stomatologiczna jest dziedziną fizjoterapii wpływającą na zaburzenia w obrębie narządu żucia. Niweluje występujące dysfunkcje i problemy pacjenta, zwłaszcza przy współpracy ze stomatologiem i logopedą.

Czym zajmuje się fizjoterapia stomatologiczna?

Obejmuje głównie terapię manualną, terapię mięśniowo-powięziową oraz odpowiednio dobraną autoterapię. Symetryczna praca stawów skroniowo-żuchwowych jest niezmiernie istotna do prawidłowego funkcjonowania narządu żucia. Nieodpowiednia koordynacja doprowadza do dysfunkcji w obrębie krążka stawowego, dysbalansu mięśniowego, a nawet do zaburzeń funkcji nerwów.

Bardzo często zaburzeniom towarzyszą parafunkcje jak na przykład szczękościsk, bruksizm czy żucie po jednej stronie. W bólu lokalnym najczęściej obserwujemy klikanie lub przeskakiwanie w stawie skroniowo-żuchwowym, niekontrolowane ruchy żuchwy, ograniczony zakres ruchu oraz brak ich płynności lub nawet zablokowanie w jednej z pozycji otwarcia lub zamknięcia.

Kiedy warto wybrać się na fizjoterapie stomatologiczną?

Należy zaobserwować, czy nie pojawiają się inne objawy, takie jak:

  • bóle głowy, w tym okolicy czoła, skroni lub o charakterze bólu zatok
  • odgłosy tarcia
  • szumy uszne
  • ból ucha
  • skolioza
  • zaciskanie zębów lub ich ścieranie
  • starte powierzchnie zębowe
  • ból za okiem – podobny do migrenowego
  • zaburzenia połykania
  • wrażliwość na światło.

Na zaburzenia w pracy narządu żucia może wpływać kilka składowych w tym dysfunkcja odcinka szyjnego, czaszki – w tym twarzoczaszki, czy nerwów czaszkowych. Wszystkie te obszary są wzajemnie połączone i mogą na siebie oddziaływać. Fizjoterapia stomatologiczna wyrównuje funkcjonowanie pacjenta oraz eliminuje dolegliwości.

Usługa jest świadczona przez