Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna Poznań, Suchy Las

Rehabilitacja neurologiczna jest przeznaczona dla Pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego jak udar mózgu czy stwardnienie rozsiane.

Rezerwacja telefoniczna
Rehabilitacja neurologiczna

Komu potrzebna jest rehabilitacja neurologiczna?

Rehabilitacja neurologiczna jest przeznaczona dla Pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego. Najczęściej są to osoby po udarze mózgu, po urazach czaszkowo-mózgowych, ze stwardnieniem rozsianym lub z chorobą Parkinsona. Opiera się na intensywnej współpracy pacjenta z terapeutą. Duży nacisk kładziony jest na pracę funkcjonalną z pacjentem, która wymaga zaangażowania w ćwiczenia. Jako główny cel w rehabilitacji neurologicznej uważa się usamodzielnienie pacjenta od osób trzecich.

Wykorzystuje się również inne metody fizjoterapeutyczne tj. PNF, Bobath, terapię manualną tkanek miękkich, neuromobilizacje, kinesiotaping oraz terapię ręki. Z zakresu fizykoterapii wykorzystuje się m.in. elektrostymulację oraz pole magnetyczne. Jeśli szukasz rehabilitacji w Poznaniu i okolicach, odwiedź naszą klinikę!