Regulamin sklepu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Soma Medica, dostępny pod adresem internetowym https://somamedica.pl, prowadzony jest przez SOMA MEDICA FIZJOTERAPIA OSTEOPATIA MEDYCYNA PRZEMYSŁAW KACZMAREK z siedzibą w Osiedle Szafirowe 2a 62-002, Suchy Las k. Poznania.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym [nazwa sklepu], a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

§2 Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupu w sklepie.
 2. Voucher – dokument uprawniający do skorzystania z określonych usług kliniki fizjoterapii.
 3. Warsztat – zajęcia edukacyjne lub terapeutyczne oferowane przez sklep.

§3 Oferta

 1. Sklep oferuje sprzedaż voucherów oraz możliwość zapisu na warsztaty.
 2. Informacje o voucherach i warsztatach, w tym ceny, są dostępne na stronie sklepu.

§4 Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie na zakup vouchera lub zapis na warsztat jest składane elektronicznie.
 2. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności produktów lub miejsc na warsztatach.

§5 Płatności

 1. Płatności za zakupione vouchery lub zapisy na warsztaty dokonuje się za pośrednictwem dostępnych metod płatności elektronicznych.
 2. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie 24h, zamówienie zostanie anulowane.

§6 Warunki użytkowania voucherów

 1. Voucher jest ważny przez okres 3 miesięcy i nie podlega zwrotowi.
 2. Voucher uprawnia do skorzystania z usług kliniki w zakresie i terminie określonym na dokumencie.

§7 Warunki uczestnictwa w warsztatach

 1. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu warsztatów udostępnionego przez organizatora.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów bez podania przyczyny. W takim przypadku klient ma prawo do pełnego zwrotu wpłaconej kwoty.
 3. Sklep nie przewiduje zwrotów pieniędzy za brak uczestnica w opłaconym szkoleniu lub rezygnacji z uczestniczenia w nim.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmieniony regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.