Niedowład kończyny dolnej

Niedowład kończyny dolnej

Czym jest niedowład kończyny dolnej?

Niedowład kończyny dolnej jest zaburzeniem funkcjonowania ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego. Niedowłady mięśniowe występują przy zaburzonej pracy w obrębie drogi ruchowej, której skutkiem jest brak impulsu lub impuls zaburzony docierający do mięśnia. Istnieją niedowłady spastyczne (uszkodzenie górnego neuronu ruchowego) oraz wiotkie (uszkodzenie dolnego neuronu ruchowego), których objawy zasadniczo się od siebie różnią.

Skąd bierze się niedowład kończyny dolnej?

Udar mózgu, guzy w obrębie mózgu, neuropatia, uszkodzenie mózgu wskutek urazu, miastenia, stwardnienie rozsiane, porażenie nerwów, urazy mechaniczne.

Objawy niedowładu kończyny dolnej

W niedowładzie spastycznym – wzmożone napięcie mięśniowe, przykurcze mięśniowe, ograniczenie zakresu ruchu, wygórowane odruchy ścięgniste, odruchy patologiczne, natomiast w niedowładzie wiotkim – obniżenie napięcia mięśniowego oraz szybkie zaniki mięśniowe.

Leczenie fizjoterapeutyczne niedowładu kończyny dolnej

Procedury fizjoterapeutyczne obejmują przywrócenie funkcji kończyny dolnej, wprowadzenie równowagi mięśniowej, odzyskanie funkcjonalnego zakresu ruchu oraz prawidłowe funkcjonowanie nerwów. Do realizacji powyższych celów stosuje się specjalistyczne metody takie jak PNF, metoda Vojty czy metoda Bobath, dodatkowo wprowadza się reedukację mięśniowo-powięziową, terapię manualną, techniki mięśniowo-powięziowe oraz osteopatyczne. Z zakresu fizykoterapii: elektroterapię.

7

Lata działalności

126310

Wykonanych zabiegów

29250

Zadowolonych pacjentów

19

Wykwalifikowanych specjalistów

Z tą dolegliwością pomoże Ci