Mechaniczne/strukturalne uszkodzenie nerwów obwodowych kończyny dolnej

Mechaniczne/strukturalne uszkodzenie nerwów obwodowych kończyny dolnej

Patogeneza: Mechaniczne lub strukturalne uszkodzenie nerwów, inaczej nazywane neuropatią oznacza zaburzenie prowadzące do niedowładu kończyny dolnej spowodowane brakiem impulsu nerwowego do mięśni.

Przyczyna powstawania dolegliwości: Najczęściej do występowania tego schorzenia dochodzi wskutek urazu, stałego ucisku na nerw lub niedokrwienia. Istotnym czynnikiem ryzyka jest występowanie cukrzycy, która może wywoływać polineuropatie, czyli neuropatie kilku nerwów jednocześnie).

Objawy: Postępujące zaniki mięśniowe, osłabienie siły mięśniowej, niemożność wykonania ruchu, osłabienie czucia, zmiana zabarwienia skóry. Dodatkowo mogą pojawiać się bóle promieniujące i parestezje w obrębie kończyny. Obserwuje się specyficzne opadanie stopy (uszkodzenie nerwu strzałkowego, końsko-szpotawe ustawienie stopy, chód bociani oraz chód kaczkowaty).

Leczenie: Procedury fizjoterapeutyczne obejmują wykorzystanie technik neuromobilizacyjnych, terapii mięśniowo-powięziowej oraz technik osteopatycznych. Z zakresu fizykoterapii wykorzystuje się elektroterapię oraz laseroterapię.

0

Lata działalności

0

Wykonanych zabiegów

0

Zadowolonych pacjentów

0

Wykwalifikowanych specjalistów

Nasi Specjaliści

Przedstawiamy Państwu grono naszych specjalistów