Mechaniczne lub strukturalne uszkodzenie nerwów obwodowych kończyny dolnej

Mechaniczne lub strukturalne uszkodzenie nerwów obwodowych kończyny dolnej

Czym jest neuropatia kończyny dolnej?

Mechaniczne lub strukturalne uszkodzenie nerwów, inaczej nazywane neuropatią oznacza zaburzenie prowadzące do niedowładu kończyny dolnej spowodowane brakiem impulsu nerwowego do mięśni.

Przyczyny neuropati w nogach

Najczęściej do występowania tego schorzenia dochodzi wskutek urazu, stałego ucisku na nerw lub niedokrwienia. Istotnym czynnikiem ryzyka jest występowanie cukrzycy, która może wywoływać polineuropatie, czyli neuropatie kilku nerwów jednocześnie).

Objawy neuropatii w kończynach dolnych

Postępujące zaniki mięśniowe, osłabienie siły mięśniowej, niemożność wykonania ruchu, osłabienie czucia, zmiana zabarwienia skóry. Dodatkowo mogą pojawiać się bóle promieniujące i parestezje w obrębie kończyny. Obserwuje się specyficzne opadanie stopy (uszkodzenie nerwu strzałkowego, końsko-szpotawe ustawienie stopy, chód bociani oraz chód kaczkowaty).

Leczenie neuropatii w nogach

Procedury fizjoterapeutyczne obejmują wykorzystanie technik neuromobilizacyjnych, terapii mięśniowo-powięziowej oraz technik osteopatycznych. Z zakresu fizykoterapii wykorzystuje się elektroterapię oraz laseroterapię.

7

Lata działalności

126310

Wykonanych zabiegów

29250

Zadowolonych pacjentów

19

Wykwalifikowanych specjalistów

Nasi Specjaliści

Przedstawiamy Państwu grono naszych specjalistów.