Mechaniczne/strukturalne uszkodzenie nerwów obwodowych kończyny górnej

Mechaniczne/strukturalne uszkodzenie nerwów obwodowych kończyny górnej

Co oznacza mechaniczne lub struktualne uszkodzenie nerwów obwodowych?

Mechaniczne lub strukturalne uszkodzenie nerwów, inaczej nazywane neuropatią, oznacza zaburzenie prowadzące do niedowładu kończyny górnej spowodowane brakiem impulsu nerwowego do mięśni.

Jakie są przyczyny neuropatii?

Najczęściej do występowania tego schorzenia dochodzi wskutek urazu, stałego ucisku na nerw lub niedokrwienia. Istotnym czynnikiem ryzyka jest występowanie cukrzycy, która może wywoływać polineuropatie (czyli neuropatie kilku nerwów jednocześnie).

Objawy neuropatii

Postępujące zaniki mięśniowe, osłabienie siły mięśniowej, niemożność wykonania ruchu, osłabienie czucia, zmiana zabarwienia skóry. Dodatkowo mogą pojawiać się bóle promieniujące i parestezje w obrębie kończyny. Obserwuje się specyficzne ustawienie dłoni wskutek neuropatii konkretnego nerwu (łokciowego – ręka szponiasta, promieniowego – ręka opadająca, pośrodkowego – ręka błogosławiąca).

Leczenie fizjoterapeutyczne uszkodzenia nerwów obwodowych

Procedury fizjoterapeutyczne obejmują wykorzystanie technik neuromobilizacyjnych, terapii mięśniowo-powięziowej oraz technik osteopatycznych. Z zakresu fizykoterapii wykorzystuje się elektrostymulację oraz laseroterapię.

7

Lata działalności

126310

Wykonanych zabiegów

29250

Zadowolonych pacjentów

19

Wykwalifikowanych specjalistów

Nasi Specjaliści

Przedstawiamy Państwu grono naszych specjalistów.