Techniki energizacji mięśni

Techniki energizacji mięśni (PIR) w Suchym Lesie koło Poznania

Techniki energizacji mięśni są metodą fizjoterapeutyczną, która w sposób aktywny angażuje pacjenta podczas procesu terapii. Poizometryczna relaksacja mięśni (PIR) jest jedną z podstawowych technik energizacji mięśni i polega na aktywnym napięciu mięśni przeciw oporowi stawianemu przez fizjoterapeutę. Po wykonaniu skurczu izometrycznego, czyli takiego, który nie wiąże się z wykonaniem ruchu, pacjent utrzymuje napięcie około 10 sekund po czym w pełni rozluźnia mięsień. Terapeuta ruchem biernym zwiększa zakres rozciągnięcia i cały cykl jest powtarzany.

Poizometryczna relaksacja mięśni – kiedy warto?

Tylko współpraca terapeuty z pacjentem pozwala na uzyskanie efektów, tj. wydłużenie i uelastycznienie mięśni, zwiększenie ruchomości stawu oraz poprawę krążenia. Poizometryczną relaksację mięśni wykorzystuje się w dysfunkcjach tkanek miękkich, wzmożonym napięciu mięśniowym, przykurczach pochodzenia mięśniowego oraz łącznotkankowego, w spastyczności czy w ograniczeniach zakresu ruchu stawów. Jest techniką delikatną, której intensywnością steruje pacjent i może być stosowana w większości dysfunkcji układu ruchu. Jeśli potrzebujesz skutecznej fizjoterapii w Poznaniu i okolicach, odwiedź naszą klinikę!