Podwrażliwość sensoryczna

Na czym polega podwrażliwość sensoryczna?

Podwrażliwość sensoryczna jest stanem, w którym osoba ma zmniejszoną wrażliwość na bodźce sensoryczne z otoczenia. Oznacza to, że osoba taka może potrzebować silniejszych bodźców sensorycznych, aby doświadczyć tego samego poziomu percepcji, co osoby bez zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Osoby z podwrażliwością mogą wydawać się niezainteresowane otoczeniem, mogą nie reagować na bodźce, które większość osób uznałaby za bolesne lub nieprzyjemne, lub mogą poszukiwać intensywnych doświadczeń sensorycznych.

Podwrażliwość sensoryczna może dotyczyć różnych zmysłów, w tym dotyku, słuchu, wzroku, smaku, węchu, propriocepcji (zmysłu położenia i ruchu ciała) oraz zmysłu równowagi. Może to prowadzić do różnych zachowań, na przykład:

  • Intensywne poszukiwanie stymulacji, takie jak pragnienie silnych ucisków, huśtanie się, częste dotykanie przedmiotów.
  • Niezauważanie drobnych urazów, zimna czy ciepła ze względu na zredukowaną wrażliwość na ból lub temperaturę.
  • Preferencja do głośnych dźwięków, intensywnych zapachów lub ostrych smaków, które dla innych mogą być nieprzyjemne lub przytłaczające.

Podobnie jak nadwrażliwość sensoryczna, podwrażliwość jest często obserwowana u osób z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, spektrum autyzmu, ADHD i innych stanach neurologicznych. Zarządzanie podwrażliwością sensoryczną może obejmować terapię sensoryczną, która ma na celu zwiększenie świadomości sensorycznej i pomoc w optymalizacji reakcji na bodźce. Terapia może również pomóc w rozwijaniu odpowiednich strategii radzenia sobie, które umożliwiają osobie bezpieczne i skuteczne zaspokajanie potrzeb sensorycznych.