Kości długie

Czym są kości długie?

Kości długie to rodzaj kości znajdujących się w szkielecie ludzkim, charakteryzujące się tym, że są znacznie dłuższe niż szerokie. Typowym przykładem kości długich są kości kończyn, takie jak kość udowa (femur) w nodze, kości promieniowa (radius) i łokciowa (ulna) w przedramieniu, oraz kości piszczelowa (tibia) i strzałkowa (fibula) w nodze.

Budowa kości długich

Kości długie składają się z kilku charakterystycznych części:

  • Trzon (diaphysis): Środkowa, walcowata część kości, składająca się głównie z gęstej tkanki kostnej kompaktowej, zapewniająca wytrzymałość i sztywność.
  • Nasady (epiphyses): Rozszerzone końce kości, zawierające głównie tkankę kostną gąbczastą, która absorbuje uderzenia. Nasady są miejscem, gdzie kość łączy się ze stawem.
  • Płytki wzrostu (metaphyses): Obszary znajdujące się między trzonem a nasadami kości u dzieci i młodzieży, zawierające chrząstkę wzrostową, która umożliwia wzrost kości w długość.
  • Okostna (periosteum): Cienka warstwa tkanki łącznej, otaczająca zewnętrzną powierzchnię kości, z wyjątkiem miejsc, gdzie znajdują się powierzchnie stawowe. Okostna zawiera naczynia krwionośne i nerwy, a także komórki zdolne do produkcji nowej tkanki kostnej.
  • Jamę szpikową (medulla): Wewnętrzną przestrzeń w trzonie kości, zawierającą żółty szpik kostny, bogaty w komórki tłuszczowe.

Funkcje kości długich

  • Wsparcie: Kości długie stanowią podstawę dla struktury ciała, zapewniając wsparcie i kształt.
  • Ruch: Działając jako dźwignie, w połączeniu z mięśniami i ścięgnami, umożliwiają wykonywanie różnorodnych ruchów.
  • Ochrona: Chronią ważne organy przed urazami, np. kość udowa chroni narządy wewnętrzne miednicy.
  • Magazynowanie minerałów: Są rezerwuarem ważnych minerałów, takich jak wapń i fosfor.
  • Produkcja komórek krwi: Tkanka kostna gąbczasta w nasadach kości długich jest miejscem produkcji komórek krwi w procesie hematopoezy.

Kości długie odgrywają kluczową rolę w wielu podstawowych funkcjach organizmu, wpływając na naszą zdolność do poruszania się, wytrzymałość fizyczną oraz ogólną sprawność.