Terapia sensoryczna

Na czym polega terapia sensoryczna?

Terapia sensoryczna u dzieci jest formą terapii stosowaną do leczenia zaburzeń przetwarzania sensorycznego, które mogą występować u niektórych dzieci. Zaburzenia te charakteryzują się trudnościami w prawidłowym odbieraniu, przetwarzaniu i reagowaniu na bodźce z otoczenia, co może wpływać na codzienne funkcjonowanie dziecka, jego zachowanie oraz umiejętności społeczne i edukacyjne.

Dlaczego warto skorzystać z terapii sensorycznej?

  1. Dostosowanie do indywidualnych potrzeb – Terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, biorąc pod uwagę, które zmysły są nadmiernie lub niewystarczająco stymulowane.
  2. Zastosowanie specjalistycznych pomocy – Używa różnorodnych materiałów i aktywności, takich jak huśtawki, piłki sensoryczne, materiały o różnych teksturach, światła, dźwięki, aby stymulować zmysły dziecka w kontrolowany sposób.
  3. Wspieranie rozwoju – Celem terapii jest pomoc dzieciom w lepszym organizowaniu i interpretowaniu sensorycznych informacji otrzymywanych z ich ciała i otoczenia, co może przyczynić się do poprawy ich zdolności do nauki, interakcji społecznych i codziennego funkcjonowania.
  4. Poprawa umiejętności sensorycznych – Poprzez angażowanie w specyficzne aktywności, terapia sensoryczna ma na celu poprawę umiejętności sensorycznych, takich jak równowaga, koordynacja, siła mięśniowa, a także umiejętności przetwarzania wizualnego, słuchowego i dotykowego.
  5. Redukcja nadwrażliwości lub niedostatecznej wrażliwości – Terapia może pomóc dzieciom z nadwrażliwością sensoryczną nauczyć się radzić sobie z intensywnymi bodźcami, a dzieci z niedostateczną wrażliwością sensoryczną mogą nauczyć się lepiej odczuwać i reagować na bodźce.
  6. Wspieranie samoregulacji – Terapia sensoryczna może pomóc dzieciom w rozwoju samoregulacji, czyli zdolności do kontroli emocji i zachowań w odpowiedzi na sensoryczne doświadczenia.

Terapia sensoryczna jest często stosowana u dzieci z autyzmem, ADHD, zaburzeniami przetwarzania sensorycznego oraz innymi zaburzeniami neurologicznymi i rozwojowymi. Jest ona przeprowadzana przez specjalistów, takich jak terapeuci zajęciowi, którzy posiadają odpowiednie szkolenie w zakresie terapii sensorycznej.