Kinezyterapia

Czym jest kinezyterapia?

Kinezyterapia, znana również jako terapia ruchowa, to dziedzina fizjoterapii wykorzystująca ruch jako główną metodę leczenia. Jest to forma terapii mająca na celu przywrócenie funkcji ruchowych, zwiększenie zakresu ruchu, poprawę siły mięśniowej, koordynacji i równowagi, a także redukcję bólu. Kinezyterapia opiera się na naukowo udowodnionym przekonaniu, że odpowiednio dobrany i kontrolowany ruch może mieć istotny wpływ na proces leczenia oraz poprawę ogólnej kondycji fizycznej pacjenta.

Główne cele kinezyterapii

  1. Rehabilitacja: Pomoc osobom po urazach, operacjach czy w trakcie leczenia przewlekłych schorzeń w odzyskaniu pełnej sprawności fizycznej.
  2. Prewencja: Zapobieganie powstawaniu urazów oraz pogłębianiu się istniejących schorzeń poprzez wzmacnianie układu mięśniowo-szkieletowego.
  3. Poprawa jakości życia: Przywracanie i zwiększanie możliwości funkcjonowania w codziennym życiu, co przekłada się na poprawę samopoczucia i niezależności.

Metody stosowane w kinezyterapii

  • Ćwiczenia indywidualne i grupowe: Dostosowane do potrzeb i możliwości pacjenta, mające na celu stopniową poprawę jego kondycji.
  • Metody specjalistyczne: Takie jak PNF (proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu) czy terapia manualna.
  • Wykorzystanie przyrządów i urządzeń: Takich jak rowery treningowe, bieżnie, przyrządy do ćwiczeń oporowych i inne, które pomagają w precyzyjnym dozowaniu obciążeń i monitorowaniu postępów.

Kinezyterapia jest stosowana w leczeniu szerokiego zakresu schorzeń i urazów, w tym w rehabilitacji po złamaniach, operacjach ortopedycznych, w leczeniu schorzeń neurologicznych, kardiologicznych, w pediatrii oraz geriatrii. Poprzez indywidualnie dostosowany program ćwiczeń, kinezyterapia pozwala na maksymalizację potencjału ruchowego pacjenta, przyczyniając się do jego szybszego powrotu do zdrowia i poprawy jakości życia.