Odruchy nabyte

Czym są odruchy nabyte?

Odruchy nabyte, znane także jako odruchy warunkowe, są to reakcje, które rozwijają się w wyniku uczenia się i doświadczeń, a nie są obecne u człowieka od urodzenia. W przeciwieństwie do odruchów wrodzonych, które są automatycznymi, biologicznie zakodowanymi reakcjami, odruchy nabyte powstają poprzez powtarzanie określonych zachowań w odpowiedzi na konkretne bodźce.

Proces tworzenia odruchu nabytego często jest związany z klasycznym warunkowaniem, metodą uczenia się opisaną przez Iwana Pawłowa, rosyjskiego fizjologa. W jego eksperymentach, psy uczyły się kojarzyć dźwięk dzwonka (neutralny bodziec) z podawaniem jedzenia (bodziec wywołujący naturalną reakcję), co w rezultacie skutkowało ślinieniem się psów na dźwięk dzwonka, nawet jeśli jedzenie nie było podawane.

Kilka przykładów odruchów nabytych:

  1. Warunkowane reakcje emocjonalne: Uczucie strachu lub przyjemności wywołane określonymi bodźcami, które zostały skojarzone z doświadczeniami emocjonalnymi.
  2. Zwyczaje i rutyny: Pewne zachowania, jak mycie zębów po posiłku, mogą stać się automatyczne poprzez regularne powtarzanie.
  3. Umiejętności motoryczne: Takie jak jazda na rowerze lub pisanie na klawiaturze, które stają się automatyczne po długotrwałym treningu.
  4. Warunkowe odpowiedzi fizjologiczne: Na przykład ślinienie się na widok ulubionego jedzenia.

Rozwój odruchów nabytych jest kluczowym elementem uczenia się i adaptacji, pozwalającym na tworzenie skomplikowanych wzorców zachowań i umiejętności, które są niezbędne w codziennym życiu.