Terapia punktów spustowych

Terapia punktów spustowych w Suchym Lesie koło Poznania

Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe są wynikiem zaburzenia pracy płytki motorycznej mięśnia. Objawiają się wzmożonym napięciem włókna mięśniowego z miejscowym stanem zapalnym, który wywołany jest poprzez wydzieloną acetylocholinę i jest wrażliwy na dotyk. Punkty spustowe dzielimy na punkty aktywne oraz utajone.

Punkty aktywne powodują występowanie bólu rzutowanego do innego rejonu ciała, podczas spoczynku mięśnia oraz nasilą ból w trakcie skurczu tkanki.

Natomiast punkty utajone ból wywołają dopiero po ucisku czy próbie rozluźnienia włókna.

Dolegliwości bóle występujące w przebiegu występowania punktów spustowych mogą przybierać różny charakter: tępy, ostry, rwący, promieniujący a nawet przyjmować postać parstezji odczuwanych jako drętwienia, mrowienia czy odczucie palącego, strzelającego bólu. Topografia bólu promieniującego może być łudząco podobna do rwy kulszowej lub dyskopatii.

Jako najczęstsze przyczyny występowania MPPS wyróżnia się długotrwałą pracę statyczną mięśnia, przeciążenia mięśniowe, urazy, naciągnięcia oraz nieprawidłową biomechanikę organizmu. Do przyczyn wtórnych zalicza się kompensacyjne mechanizmy ze strony mięśni współpracujących (synergistów) oraz przeciwstawnych (antagonistów) względem mięśnia zaburzonego, infekcje, alergie oraz zaburzenia gospodarki hormonalnej.

Terapia punktów spustowych – na czym polega?

Terapia punktów spustowych oparta jest na wyszukaniu i wyciszeniu lub całkowitym usunięciu punktu spustowego na przebiegu mięśnia, w ścięgnach lub powięzi. Jako główny cel terapii uznaje się długotrwałe zniesienie bólu. Dodatkowo efektem terapii powinno być ujednolicenie struktury tkankowej, poprawa jej elastyczności i ruchomości, zwiększenie zakresu ruchu oraz poprawa wzorców ruchowych.

W terapii punktów spustowych wykorzystuje się różne formy dezaktywacji punktów m.in. kompresję ischemiczną, która polega na krótkotrwałym ograniczeniu dostępu do składników odżywczych, poprzez niedokrwienie tkanki, suche igłowanie, pozycyjne rozluźnianie, techniki energizacji mięśniowej czy masaż głęboki. Dowiedz się więcej o naszej praktyce