Odruch Moro

Czym jest odruch Moro?

Odruch Moro, znany również jako odruch przestraszenia, to jeden z odruchów pierwotnych, obserwowanych u noworodków. Jest to normalna reakcja na niespodziewane bodźce, takie jak gwałtowne ruchy, silne dźwięki, czy uczucie spadania. Odruch Moro jest istotnym wskaźnikiem prawidłowego rozwoju neurologicznego niemowlęcia i zazwyczaj zanika w wieku około 4-6 miesięcy.

Mechanizm odruchu Moro wygląda następująco:

  1. Faza rozszerzenia: W odpowiedzi na bodziec (np. gwałtowne przesunięcie lub głośny dźwięk) niemowlę gwałtownie rozszerza ręce i palce, często z otwartymi dłońmi. Równocześnie może nastąpić wyrzut głowy do tyłu.
  2. Faza przywiedzenia: Po rozszerzeniu, niemowlę szybko przyciąga ręce z powrotem do ciała, często z zaciśniętymi piąstkami, i niekiedy lekko zgina ciało. Ten ruch może być postrzegany jako próba przywrócenia równowagi lub poczucia bezpieczeństwa.

Odruch Moro jest czasem nazywany „odruchem objęcia”, ponieważ ruchy rąk niemowlęcia mogą przypominać objęcie. Odruch ten jest uważany za ewolucyjne pozostałości po naszych przodkach – w przeszłości odruch ten mógł pomagać niemowlętom przytrzymywać się matki.

Nieobecność odruchu Moro lub asymetryczna reakcja (gdy tylko jedna strona ciała reaguje) może wskazywać na problemy neurologiczne lub uszkodzenia ciała, takie jak uraz splotu barkowego lub złamanie obojczyka. W takich przypadkach konieczna jest ocena przez pediatrę lub fizjoterapeutę dziecięcego.