Kość

Czym są kości?

Kości to twarde, trwałe struktury, które stanowią kluczowy element szkieletu kręgowców, w tym ludzi. Pełnią one wiele niezbędnych funkcji w organizmie, zapewniając jego strukturę, ochronę ważnych organów, umożliwiając ruch oraz służąc jako magazyn składników mineralnych i miejsce produkcji komórek krwi.

Budowa i skład kości

 • Tkanka kostna: Kości są zbudowane z tkanki kostnej, która może być gęsta (kompaktowa) i stanowić zewnętrzną warstwę kości, lub gąbczasta (spongiotyczna), wypełniająca wnętrze kości. Tkanka kostna zawiera komórki kostne, włókna kolagenowe i substancję międzykomórkową bogatą w sole mineralne, głównie fosforany i wapniowe, które nadają kościom ich twardość.
 • Periosteum: Zewnętrzna powierzchnia kości pokryta jest błoną zwana okostną, która zawiera naczynia krwionośne i nerwy, a także komórki zdolne do tworzenia nowej tkanki kostnej.
 • Szpik kostny: Wewnątrz kości znajduje się szpik, który może być czerwony (produkujący komórki krwi) lub żółty (zawierający głównie komórki tłuszczowe).

Funkcje kości

 1. Wsparcie i struktura: Kości stanowią szkielet, który wspiera ciało i nadaje mu kształt.
 2. Ochrona: Kości chronią ważne organy wewnętrzne przed urazami, np. czaszka chroni mózg, a klatka piersiowa serce i płuca.
 3. Ruch: W połączeniu z mięśniami, ścięgnami i stawami, kości umożliwiają ruch ciała.
 4. Magazyn składników mineralnych: Kości magazynują i uwalniają składniki mineralne, takie jak wapń i fosfor, które są niezbędne dla różnych funkcji organizmu.
 5. Produkcja komórek krwi: Czerwony szpik kostny jest miejscem produkcji komórek krwi, w tym czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi.

Rodzaje kości

 • Kości długie
 • Kości płaskie
 • Kości krótkie
 • Kości różnokształtne
 • Kości pneumatyczne

Kości są żywymi strukturami, które podlegają ciągłemu procesowi odnawiania, w którym stara tkanka kostna jest zastępowana przez nową, co pozwala na naprawę uszkodzeń i adaptację do zmieniających się warunków.