Hipertonia

Czym jest hipertonia?

Hipertonia to stan charakteryzujący się nadmiernym napięciem mięśniowym, czyli zwiększonym oporem mięśni przeciwko ruchom pasywnym. W przeciwieństwie do hipotonii, gdzie napięcie mięśniowe jest zmniejszone, w hipertonii mięśnie są nieustannie napięte, co może prowadzić do sztywności mięśni, ograniczenia zakresu ruchu i w niektórych przypadkach do bólu. Hipertonia może wpływać na ruchy dowolne, utrudniając wykonywanie codziennych czynności i wpływając negatywnie na jakość życia.

Przyczyny hipertonii

Hipertonia może wynikać z różnych przyczyn, w tym:

  • Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, takie jak udar, urazy głowy, choroby neurodegeneracyjne (np. choroba Parkinsona) i porażenie mózgowe.
  • Czynniki genetyczne, które mogą prowadzić do dystonii lub innych zaburzeń ruchowych.
  • Choroby metaboliczne i neurologiczne, które wpływają na funkcjonowanie mózgu i mięśni.

Diagnoza i leczenie hipertonii

Diagnoza hipertonii opiera się na badaniu fizykalnym, historii medycznej pacjenta oraz, w niektórych przypadkach, dodatkowych badaniach, takich jak obrazowanie mózgu, badania genetyczne lub testy neurologiczne. Leczenie zależy od przyczyny hipertonii i może obejmować:

  • Leki zmniejszające napięcie mięśniowe.
  • Fizjoterapię, mającą na celu zwiększenie zakresu ruchu i zmniejszenie sztywności.
  • W niektórych przypadkach, operacje ortopedyczne lub neurochirurgiczne, takie jak selektywna rizotomia grzbietowa, mogą być rozważane w celu trwałego zmniejszenia spastyczności.

Interdyscyplinarna opieka i indywidualnie dostosowane plany leczenia są kluczowe w zarządzaniu hipertonią, aby maksymalizować funkcjonalność i poprawić jakość życia osób dotkniętych tym stanem.