Kości krótkie

Czym są kości krótkie?

Kości krótkie to rodzaj kości charakteryzujący się mniej więcej równymi wymiarami wzdłuż wszystkich osi, co nadaje im kształt zbliżony do sześcianu lub kuli. Są one przystosowane do zapewnienia wsparcia i stabilności przy minimalnej ruchomości, a jednocześnie umożliwiają pewien zakres ruchu. Kości krótkie znajdują się głównie w obszarach ciała, gdzie ruchy są złożone i wymagana jest wielokierunkowa mobilność.

Przykładowe kości krótkie

  • Nadgarstek (carpus): Zestaw małych kości krótkich, które umożliwiają złożone ruchy dłoni i nadgarstka.
  • Stopa (tarsus): Kości krótkie w stopie zapewniają jej strukturę i wspierają ciało przy chodzeniu, bieganiu oraz skakaniu.
  • Kość piętowa (calcaneus): Chociaż niektóre źródła mogą klasyfikować ją jako kość krótką ze względu na jej funkcje i budowę, służy ona głównie jako podpora dla łuku stopy i przyczep dla ścięgien.

Budowa kości krótkich

Kości krótkie składają się z zewnętrznej warstwy tkanki kostnej zwanej korą, która jest twarda i gęsta, oraz wewnętrznej, gąbczastej tkanki kostnej zawierającej szpik kostny. Gąbczasta natura wewnętrznej części tych kości pozwala na absorpcję wstrząsów, co jest szczególnie ważne w obszarach poddawanych ciągłemu naciskowi, takich jak stopy.

Funkcje kości krótkich

  • Wsparcie i stabilność: Kości krótkie zapewniają stabilność strukturom, do których są przyłączone, jednocześnie umożliwiając pewien stopień ruchomości.
  • Absorpcja wstrząsów: Dzięki ich budowie, kości krótkie są w stanie absorbować i rozpraszać siły nacisku, co chroni bardziej wrażliwe struktury, takie jak stawy.
  • Ułatwienie ruchów złożonych: Lokalizacja i struktura kości krótkich w nadgarstkach i stopach umożliwiają złożone ruchy w tych obszarach, co jest kluczowe dla codziennej mobilności i zdolności manipulacyjnych.

Kości krótkie odgrywają zatem ważną rolę w zapewnianiu wsparcia, mobilności i ochrony dla ludzkiego ciała, szczególnie w obszarach poddawanych ciężkim obciążeniom i wymagających precyzyjnych ruchów.