Nadwrażliwość sensoryczna

Czym jest nadwrażliwość sensoryczna?

Nadwrażliwość sensoryczna jest stanem, w którym osoba odczuwa zwiększoną wrażliwość na bodźce sensoryczne z otoczenia, takie jak dźwięki, światło, dotyk, smaki czy zapachy. Dla osób z nadwrażliwością sensoryczną, bodźce, które dla innych są normalne lub nawet niezauważalne, mogą być odbierane jako przytłaczające, irytujące lub nawet bolesne. To zjawisko może wpływać na codzienne funkcjonowanie, interakcje społeczne i ogólny komfort życia.

Nadwrażliwość sensoryczna często występuje u osób z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (SPD – Sensory Processing Disorder), a także może być związana z innymi stanami neurologicznymi, takimi jak zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD), zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zespół Aspergera, zaburzenia lękowe czy chroniczne zaburzenia bólowe.

Osoby z nadwrażliwością sensoryczną mogą reagować na różne sposoby, w zależności od stopnia i rodzaju wrażliwości, na przykład:

  • Unikanie tłumnych, głośnych miejsc lub miejsc z intensywnymi zapachami.
  • Noszenie odzieży wykonanej z określonych materiałów, aby uniknąć dyskomfortu związanego z dotykiem.
  • Wykorzystanie słuchawek z redukcją szumów, aby zminimalizować wpływ hałasu.
  • Dostosowanie diety, aby uniknąć pewnych smaków lub tekstur pokarmów, które są nieprzyjemne.

Ograniczanie nadwrażliwościi sensorycznej często obejmuje strategie adaptacyjne, terapię sensoryczną prowadzoną przez terapeutów zajęciowych oraz edukację i wsparcie dla osób dotkniętych tym stanem i ich rodzin. Celem jest poprawa jakości życia poprzez naukę radzenia sobie z nadmiernymi bodźcami i redukcja negatywnego wpływu nadwrażliwości na codzienne życie.